07.07.2023

Minotti team building – Zlatar 2023

Kompanija Minotti nedavno je organizovala inspirativan tim bilding događaj koji je imao za cilj unaprediti timsku saradnju, podstaći motivaciju zaposlenih i podići produktivnost unutar kompanije. Ovaj dinamičan događaj predstavljao je uspešan korak ka izgradnji snažnijeg i povezanijeg tima.