07.07.2023

Minotti team building – Zlatar 2023

Kompanija Minotti nedavno je organizovala inspirativan tim bilding događaj koji je imao za cilj unaprediti timsku saradnju, podstaći motivaciju zaposlenih i podići produktivnost unutar kompanije. Ovaj dinamičan događaj predstavljao je uspešan korak ka izgradnji snažnijeg i povezanijeg tima.

Uzimajući u obzir važnost saradnje i poverenja među zaposlenima, odlučili smo organizovati tim bilding događaj koji će pružiti neformalno okruženje za interakciju i povezivanje kolega iz različitih departmana. Događaj je održan na sjajnom mestu u prirodi, pružajući učesnicima mogućnost da se opuste i oslobode od svakodnevnih radnih obaveza.

Kroz razne aktivnosti zaposleni su imali priliku da se takmiče na zdrav i zabavan način, jačajući timski duh i podstičući međusobnu podršku. Ove aktivnosti su doprinele stvaranju pozitivne atmosfere i promovisale timsku saradnju, kreativnost i liderstvo.

Kompanija Minotti ostaje posvećena jačanju timskog duha i kontinuiranom razvoju svojih zaposlenih. Tim bilding događaj predstavlja samo jedan od koraka u dugoročnom planu kompanije da postigne izvanredne rezultate kroz motivisane, povezane i efikasne timove.

Pogledajte detalje sa tim bildinga u videu: